Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
Viacúčelové zariadenie pre seniorov
Sídlo:
Čadca, Kukučínova 2970
IČO:
42391385
Právna forma:
Rozpočtová organizácia
Verzia 4.21.0

Tento register má len informatívny charakter.