Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
DSS a zariadenie pre seniorov Auxilium, n.o.
Sídlo:
Varín, Jozefa Martinčeka 108/50
IČO:
45739927
Právna forma:
Nezisková organizácia
Verzia 4.21.0

Tento register má len informatívny charakter.