Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
SENIOR CLUB STRIEBORNICA
Sídlo:
Piešťany, Hoštáky 41
IČO:
42164877
Právna forma:
Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Verzia 4.22.0

Tento register má len informatívny charakter.