Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
Domov Nálepkovo, n.o.
Sídlo:
Nálepkovo, Letná 352/8
IČO:
31257305
Právna forma:
Nezisková organizácia
Verzia 4.22.0

Tento register má len informatívny charakter.