Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
AEVITAS, n.o. - ZARIADENIE PRE SENIOROV
Sídlo:
Snina, Partizánska 1834/26
IČO:
42092434
Právna forma:
Nezisková organizácia
Verzia 4.21.0

Tento register má len informatívny charakter.