Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
ORAGRO - Z, s.r.o.
Sídlo:
Oravské Veselé, Oravské Veselé 374
IČO:
36821641
Právna forma:
Spoločnosť s ručením obmedzeným
Verzia 4.21.0

Tento register má len informatívny charakter.