Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
Sídlo:
Ružomberok, Pri Váhu 6
IČO:
36672271
Právna forma:
Akciová spoločnosť
Verzia 4.22.0

Tento register má len informatívny charakter.