Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
Ladislav Kuľka - VK & spol.
Sídlo:
Bardejov, Kacvinská 2
IČO:
30632668
Právna forma:
Samostatne hospodáriaci roľník nezapísaný v obchodnom registri
Verzia 4.22.0

Tento register má len informatívny charakter.