Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
Jozef Figeľ - KOV-NZPÚ
Sídlo:
Novosad, Hlavná 7
IČO:
14335051
Právna forma:
Samostatne hospodáriaci roľník nezapísaný v obchodnom registri
Verzia 4.21.0

Tento register má len informatívny charakter.