Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
Arpád Bognár Mäso údeniny
Sídlo:
Nový Život, Eliášovce 284
IČO:
14149109
Právna forma:
Samostatne hospodáriaci roľník nezapísaný v obchodnom registri
Verzia 4.22.0

Tento register má len informatívny charakter.