Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
Roľnícke družstvo Vavrečka - Ťapešovo
Sídlo:
Ťapešovo, Ťapešovo 168
IČO:
00003221
Právna forma:
Družstvo
Verzia 4.21.0

Tento register má len informatívny charakter.