Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
AGRO-KREDIT, spol. s r.o.
Sídlo:
Štvrtok na Ostrove, Štvrtok na Ostrove 437
IČO:
31446906
Právna forma:
Spoločnosť s ručením obmedzeným
Verzia 4.22.0

Tento register má len informatívny charakter.