Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
AGRO GROUP BODÍKY, s.r.o.
Sídlo:
Bodíky, Bodíky 175
IČO:
36236128
Právna forma:
Spoločnosť s ručením obmedzeným
Verzia 4.21.0

Tento register má len informatívny charakter.