Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
Poľnohospodárske družstvo Vlára Nemšová
Sídlo:
Nemšová, Družstevná 18
IČO:
00207098
Právna forma:
Družstvo
Verzia 4.21.0

Tento register má len informatívny charakter.