Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
Bezovec - Poľnohospodárske družstvo
Sídlo:
Stará Lehota, Stará Lehota -
IČO:
00223603
Právna forma:
Družstvo
Verzia 4.22.0

Tento register má len informatívny charakter.