Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
Roľnícke družstvo podielnikov
Sídlo:
Opatovce nad Nitrou, Opatovce nad Nitrou 553
IČO:
00201219
Právna forma:
Družstvo
Verzia 4.22.0

Tento register má len informatívny charakter.