Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
PD „BREZINA“ PRAVOTICE, družstvo
Sídlo:
Pravotice, Pravotice -
IČO:
00205583
Právna forma:
Družstvo
Verzia 4.22.0

Tento register má len informatívny charakter.