Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
TOPAGRO s.r.o.
Sídlo:
Parchovany, Parchovany 166
IČO:
36569208
Právna forma:
Spoločnosť s ručením obmedzeným
Verzia 4.22.0

Tento register má len informatívny charakter.