Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
Družstvo podielnikov Devín
Sídlo:
Bratislava-Záhorská Bystrica, Čsl. tankistov 300/A
IČO:
00190802
Právna forma:
Družstvo
Verzia 4.21.0

Tento register má len informatívny charakter.