Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
AGROPARTNER spol. s r. o.
Sídlo:
Plavecké Podhradie, Plavecké Podhradie 258
IČO:
34134000
Právna forma:
Spoločnosť s ručením obmedzeným
Verzia 4.22.0

Tento register má len informatívny charakter.