Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
Družstvo Agrospol, družstvo
Sídlo:
Boľkovce, Boľkovce 228
IČO:
36041351
Právna forma:
Družstvo
Verzia 4.21.0

Tento register má len informatívny charakter.