Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
Agrodružstvo Španie Pole
Sídlo:
Drienčany, Drienčany -
IČO:
36036790
Právna forma:
Družstvo
Verzia 4.21.0

Tento register má len informatívny charakter.