Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
EnergoAgro, s.r.o.
Sídlo:
Detva, Bottova 1522
IČO:
44906358
Právna forma:
Spoločnosť s ručením obmedzeným
Verzia 4.22.0

Tento register má len informatívny charakter.