Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
Ing. Július Šándor - Agrofarma
Sídlo:
Pleš, Pleš 88
IČO:
31888151
Právna forma:
Samostatne hospodáriaci roľník nezapísaný v obchodnom registri
Verzia 4.21.0

Tento register má len informatívny charakter.