Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
Vranovská nemocnica, n. o.
Sídlo:
Vranov nad Topľou, M. R. Štefánika 187/177 B
IČO:
37887068
Právna forma:
Nezisková organizácia
Verzia 4.21.0

Tento register má len informatívny charakter.