Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu
Sídlo:
Bratislava-Staré Mesto, Štefánikova 15
IČO:
50349287
Právna forma:
Rozpočtová organizácia
Verzia 5.3.3

Tento register má len informatívny charakter.