Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
Sídlo:
Bratislava-Staré Mesto, Kýčerského 5
IČO:
45736359
Právna forma:
Záujmové združenie právnických osôb
Verzia 4.24.0

Tento register má len informatívny charakter.