Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
Vranovská nemocnica, a.s.
Sídlo:
Vranov nad Topľou, M. R. Štefánika 187/177 B
IČO:
47249021
Právna forma:
Akciová spoločnosť
Verzia 4.21.0

Tento register má len informatívny charakter.