Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
FORLIFE n.o. všeobecná nemocnica Komárno
Sídlo:
Komárno, Mederčská 39
IČO:
37970933
Právna forma:
Nezisková organizácia
Verzia 4.21.0

Tento register má len informatívny charakter.