Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
Slovenské elektrárne, a. s.
Sídlo:
Bratislava-Ružinov, Mlynské nivy 47
IČO:
35829052
Právna forma:
Akciová spoločnosť
Verzia 5.3.3

Tento register má len informatívny charakter.