Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
Sídlo:
Žilina, Bôrická cesta 1960
IČO:
36672297
Právna forma:
Akciová spoločnosť
Verzia 4.22.0

Tento register má len informatívny charakter.