Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Sídlo:
Martin, Kuzmányho 25
IČO:
36672084
Právna forma:
Akciová spoločnosť
Verzia 4.24.0

Tento register má len informatívny charakter.