Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
Sídlo:
Bratislava-Staré Mesto, Štefánikova 27
IČO:
00682420
Právna forma:
Akciová spoločnosť
Verzia 5.5.0

Tento register má len informatívny charakter.