Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
A4 - Asociácia združení pre súčasnú kultúru
Sídlo:
Bratislava-Staré Mesto, Karpatská 2
IČO:
30853435
Právna forma:
Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Verzia 5.7.0

Tento register má len informatívny charakter.