Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor, n.o.
Sídlo:
Nitra, Kláštorská 134
IČO:
37971832
Právna forma:
Nezisková organizácia
Verzia 4.24.0

Tento register má len informatívny charakter.