Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
Stredná zdravotnícka škola
Sídlo:
Žilina, Hlboká cesta 23
IČO:
00607061
Právna forma:
Rozpočtová organizácia
Verzia 5.1.0

Tento register má len informatívny charakter.