Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín
Sídlo:
Dolný Kubín, Nemocničná 1944/10
IČO:
00634905
Právna forma:
Príspevková organizácia
Verzia 4.21.0

Tento register má len informatívny charakter.