Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Sídlo:
Nitra, Akademická 4
IČO:
36858749
Právna forma:
Štátny podnik
Verzia 4.24.0

Tento register má len informatívny charakter.