Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra
Sídlo:
Nitra, Cintorínska 4
IČO:
00596868
Právna forma:
Príspevková organizácia
Verzia 4.24.0

Tento register má len informatívny charakter.