Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
Ľubovnianska nemocnica, n. o.
Sídlo:
Stará Ľubovňa, Obrancov mieru 3
IČO:
37886851
Právna forma:
Nezisková organizácia
Verzia 4.21.0

Tento register má len informatívny charakter.