Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
Gymnázium
Sídlo:
Košice-Staré Mesto, Šrobárova 1
IČO:
00160989
Právna forma:
Rozpočtová organizácia
Verzia 4.24.9

Tento register má len informatívny charakter.