Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik
Sídlo:
Topoľčianky, Parková 13
IČO:
31447708
Právna forma:
Štátny podnik
Verzia 4.24.9

Tento register má len informatívny charakter.