Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
Slovenská pošta, a.s.
Sídlo:
Banská Bystrica, Partizánska cesta 9
IČO:
36631124
Právna forma:
Akciová spoločnosť
Verzia 5.3.3

Tento register má len informatívny charakter.