Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
Národné osvetové centrum
Sídlo:
Piešťany, Nábrežie Ivana Krasku 1
IČO:
00164615
Právna forma:
Príspevková organizácia
Verzia 4.24.0

Tento register má len informatívny charakter.