Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
Národné lesnícke centrum
Sídlo:
Zvolen, T.G.Masaryka 22
IČO:
42001315
Právna forma:
Príspevková organizácia
Verzia 4.24.0

Tento register má len informatívny charakter.