Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
Múzeum Slovenského národného povstania
Sídlo:
Banská Bystrica, Kapitulská 23
IČO:
35986077
Právna forma:
Príspevková organizácia
Verzia 4.24.0

Tento register má len informatívny charakter.