Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Sídlo:
Banská Bystrica, Námestie L.Svobodu 4
IČO:
37957937
Právna forma:
Príspevková organizácia
Verzia 4.21.0

Tento register má len informatívny charakter.