Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Sídlo:
Bratislava-Staré Mesto, Hlboká cesta 2
IČO:
00699021
Právna forma:
Rozpočtová organizácia
Verzia 5.3.3

Tento register má len informatívny charakter.