Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Sídlo:
Bratislava-Staré Mesto, Nám. SNP 33
IČO:
00165182
Právna forma:
Rozpočtová organizácia
Verzia 5.3.3

Tento register má len informatívny charakter.