Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a.s.
Sídlo:
Bratislava-Staré Mesto, Satinského 1
IČO:
44570783
Právna forma:
Akciová spoločnosť
Verzia 5.7.0

Tento register má len informatívny charakter.