Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
Nemocnica svätého Michala, a. s.
Sídlo:
Bratislava-Staré Mesto, Cintorínska 16
IČO:
44570783
Právna forma:
Akciová spoločnosť
Verzia 4.22.0

Tento register má len informatívny charakter.